Home 2013 September 28 Chọn phương vị và nghề nghiệp phù hợp – phần II

Chọn phương vị và nghề nghiệp phù hợp – phần II

Chọn phương vị và nghề nghiệp phù hợp – phần II

Phương vị hợp với mỗi người được xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái. Trên đồ hình Hậu Thiên Bát Quái. Phương vị của các Quái phân bố như sau :Hợp


Bát Quái


Phương Vị


Tây Tứ Quái


hợp với Tây Tứ Mệnh


Càn


Tây Bắc


Đoài


Tây


Cấn


Đông Bắc


Khôn


Tây Nam


Đông Tứ Quái


hợp với Đông Tứ Mệnh


Khảm


Bắc


Ly


Nam


Chấn


Đông


Tốn


Đông Nam

Người Tây Tứ Mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương vị các Quái Tây Tứ Vị đó là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. Người Đông Tứ Mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương vị các Quái Đông Tứ Vị đó là Nam, Bắc, Đông và Đông Nam.


Nếu cần chi tiết hơn thì chọn lựa các phương tốt nhất theo phép phối hợp Bát Trạch được các sao tốt là Phúc Đức, sau đó đến Sinh Khí, Thiên Y và Phục Vị. Tránh các sao xấu như Tuyệt Mệnh, Hoạ Hại, Ngũ Quỷ.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *