Home Phật pháp Ứng dụng trong cuộc sống

Ứng dụng trong cuộc sống

Làm thế nào để giải hạn, cách cúng sao giải hạn cầu an đầu năm

Ý nghĩa rằm tháng Giêng: Tháng Giêng là tháng khởi đầu của năm nên có có ya nghĩa rất quan trọng. Dân gian thường quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt” nên những gì tháng giêng tốt đẹp thì sẽ có sự thuận lợi trong suốt năm. Theo Phong Thuỷ, khi của đầu năm có ý […]
Đọc thêm

Làm cách nào để cải tạo số mệnh?

Số mệnh Con người, theo thuyết Phật giáo có quan niệm là tổng hoà của tất cả những nghiệp tích tập từ trong quá khứ và hiện tại cuộc đời mỗi người theo luật Nhân quả chi phối. Những gì bạn tích tập trong quá khứ là gốc là nên tảng để chi phối và […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Có những tôn giáo tin rằng nếu kiếp này làm người thì kiếp sau họ cũng sẽ vẫn là người chứ không thể bị đọa xuống những cõi thấp hơn. Một người đi theo niềm tin vào tôn giáo đó và thực hành theo tôn giáo đó thì kiếp sau họ có bị đọa xuống những cõi thấp hơn hay không, dưới cái nhìn của đạo Phật? Nếu có trường hợp như vậy thì tâm thức kiếp sau của họ sẽ như thế nào vì theo tôn giáo của họ thì họ vẫn là người, nhưng theo đạo Phật thì họ có thể là ngạ quỷ, súc sinh.v.v

Chúng ta làm người trong kiếp này nhưng không có gì bảo đảm là sẽ được làm người trong kiếp sau. Chúng ta có thể tái sinh vào bất cứ một cõi nào trong sáu cõi luân hồi, tuỳ theo nghiệp báo. Chúng ta đầu thai vào đâu là do tâm thức của mình. Đức […]
Đọc thêm

Câu hỏi : Xin thầy hãy giải thích thêm về sự giải thoát trong Mật Tông, chẳng hạn như giải thoát qua sự nhìn ngắm, giải thoát qua sự lắng nghe. Sau khi đã gặp được một trong những sự giải thoát trên thì có khả năng chúng ta còn tiếp tục bị đọa xuống cõi thấp không?Câu hỏi : Xin thầy hãy giải thích thêm về sự giải thoát trong Mật Tông, chẳng hạn như giải thoát qua sự nhìn ngắm, giải thoát qua sự lắng nghe. Sau khi đã gặp được một trong những sự giải thoát

Chúng sinh nào nhìn thấy những tấm thẻ có câu minh chú trong kinh Đại Vũ này là cũng đã từng tích lũy công đức trong nhiều kiếp chứ không phải chỉ mới đây. Chư Phật có rất nhiều cách để cứu giúp chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh không có được thân […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Khi con tụng chú [Kim cương hàn tam thế] thì vợ con cho rằng việc đó làm vợ con trở nên ốm yếu. Đây chỉ là khúc mắc hoài nghi trong gia đình, xin ngài giải thích cho con.

May mắn là việc con tụng chú đó hay bất cứ chú gì khác đều không có liên quan gì đến tất cả những gì [xấu] xảy ra trong cuộc đời này kể cả bệnh tật của vợ con. Đức Phật đã dạy muốn biết kiếp trước của ta thế nào thì hãy nhìn vào […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Hàng ngày chúng con vẫn phải giết thịt chúng sinh để sinh sống, vậy có câu chú nào có thể đưa được chúng sinh bị giết về cõi tịnh độ hoặcgiúp cho chúng không bị ô nhiễm bởi nghiệp lực của chúng không?

Quan trọng nhất là tâm của chúng ta như thế nào khi thực hiện việc sát sinh đó. Nếu ta giết chúng vì lòng từ bi và tình thương xót thì các chúng sinh đó thậm chí có thể sinh vào cõi trời. Ví dụ, nếu con là nữ thì có thể quán mình là […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Việc giết chúng sinh khác như giết kẻ khủng bố chẳng hạn thì nghiệp ấy có nặng không và sám hối cách nào là đúng nhất?

Đối với những kẻ khủng bố sát hại nhiều người thì tốt hơn hết là giết người đó để hắn khỏi giết hại những người khác. Thứ nhất, vì làm như vậy sẽ cứu được nhiều người khỏi bị hắn tấn công. Hơn nữa, nếu để người đó tiếp tục giết người thì hắn sẽ […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Con có thể để ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên không hay con nên lập một bàn thờ Phật riêng?

Con có thể để ảnh Phật trên cùng một bàn thờ gia tiên, nhưng tất cả phải dưới tượng Phật. Tầng cao nhất là tượng Phật, phía dưới là chư Đạo sư và dưới đó là Bổn tôn (Yidam), dưới nữa là hộ pháp hoặc gia tiên có thể đặt cùng nhau. Điều quan trọng […]
Đọc thêm