Tướng Pháp

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ?

Một môn khoa học chỉ được công nhận khi có các điều kiện sau đây : - Có những tiền đề được xác nhận là đúng đắn - Có những cơ chế suy luận và diễn dịch chính xác - Có thể biểu thị bằng các định lý và công thức tính toán Và quan trọng hơn cả là khẳng định được tính đúng đắn của mình qua thời gian và không gian.
Đọc thêm