Home Phật pháp Thực hành Phật pháp

Thực hành Phật pháp

Câu hỏi : Xin thầy hãy giải thích thêm về sự giải thoát trong Mật Tông, chẳng hạn như giải thoát qua sự nhìn ngắm, giải thoát qua sự lắng nghe. Sau khi đã gặp được một trong những sự giải thoát trên thì có khả năng chúng ta còn tiếp tục bị đọa xuống cõi thấp không?Câu hỏi : Xin thầy hãy giải thích thêm về sự giải thoát trong Mật Tông, chẳng hạn như giải thoát qua sự nhìn ngắm, giải thoát qua sự lắng nghe. Sau khi đã gặp được một trong những sự giải thoát

Chúng sinh nào nhìn thấy những tấm thẻ có câu minh chú trong kinh Đại Vũ này là cũng đã từng tích lũy công đức trong nhiều kiếp chứ không phải chỉ mới đây. Chư Phật có rất nhiều cách để cứu giúp chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh không có được thân […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Khi con tụng chú [Kim cương hàn tam thế] thì vợ con cho rằng việc đó làm vợ con trở nên ốm yếu. Đây chỉ là khúc mắc hoài nghi trong gia đình, xin ngài giải thích cho con.

May mắn là việc con tụng chú đó hay bất cứ chú gì khác đều không có liên quan gì đến tất cả những gì [xấu] xảy ra trong cuộc đời này kể cả bệnh tật của vợ con. Đức Phật đã dạy muốn biết kiếp trước của ta thế nào thì hãy nhìn vào […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Hàng ngày chúng con vẫn phải giết thịt chúng sinh để sinh sống, vậy có câu chú nào có thể đưa được chúng sinh bị giết về cõi tịnh độ hoặcgiúp cho chúng không bị ô nhiễm bởi nghiệp lực của chúng không?

Quan trọng nhất là tâm của chúng ta như thế nào khi thực hiện việc sát sinh đó. Nếu ta giết chúng vì lòng từ bi và tình thương xót thì các chúng sinh đó thậm chí có thể sinh vào cõi trời. Ví dụ, nếu con là nữ thì có thể quán mình là […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Con có thể để ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên không hay con nên lập một bàn thờ Phật riêng?

Con có thể để ảnh Phật trên cùng một bàn thờ gia tiên, nhưng tất cả phải dưới tượng Phật. Tầng cao nhất là tượng Phật, phía dưới là chư Đạo sư và dưới đó là Bổn tôn (Yidam), dưới nữa là hộ pháp hoặc gia tiên có thể đặt cùng nhau. Điều quan trọng […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Con đã quy y theo một dòng truyền thừa, vậy con có được phép thọ nhận các pháp của dòng truyền thừa khác không, và nếu được thì con có phải xin phép đạo sư của con để được thọ nhận không?

Các con có thể thọ nhận giáo lý, khẩu truyền … của bất cứ vị thầy nào vì Pháp nói chung chỉ là một. Không có gì sai cả. Tuy nhiên cần phải ghi nhớ rằng dù thọ nhận pháp hay giáo lý của những vị thầy khác thì ta vẫn phải hành trì liên […]
Đọc thêm