Home Âm Dương - Ngũ Hành Chiêm Bốc bằng Kinh Dịch

Chiêm Bốc bằng Kinh Dịch

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II Luận đoán

Khi đã lập được quẻ kép chính, quẻ hỗ và quẻ biến tiến hành dự đoán. Đầu tiên xác định quẻ Thể, quẻ Thể là quẻ không có hào động. Quẻ có hào động là quẻ Dụng theo nguyên lý Thể thì tĩnh phản ánh chủ thể dự đoán, Dụng là động phản ánh môi trường hoàn cảnh khách quan sẽ tác động vào chủ thể dự đoán. Trong ví dụ trên
Đọc thêm

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I Lập quẻ

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của Bát Quái chính là dự đoán. Với những thông tin đầu vào, sử dụng Bát Quái có thể dự đoán chính xác được nội dung cần tham vấn. Nội dung dự đoán có thể rất nhiều, xa có thể dự đoán được sự vận động của các thiên hà, thiên văn, thời tiết, gần có thể dự đoán được mọi việc
Đọc thêm

Kinh Dịch – Bát Quái là gì ?

Theo cổ nhân xưa, lúc đầu vũ trụ chỉ là một khối hỗn độn, không có hình dạng rõ ràng được gọi là thời hỗn mang. Trong sự hỗn mạng đó, vũ trụ còn chưa có sự định hình hình và phân chia gọi là Thái Cực. Sở dĩ gọi là Thái Cực vì nó huyền bí và vô tận nên không thể xác định rõ trạng thái cuả nó ra sao.
Đọc thêm