Home Phong Thuỷ luận Phong Thuỷ Huyền Không

Phong Thuỷ Huyền Không

Luận Phi Tinh – Thất Xích

Luận Phi Tinh - Thất Xích - 71 : Kim thuỷ đa tình đào hoa, ly hương xuất ngoại, tổn hại lục súc - 72 : Khẩu thiệt thị phi hoả tai. đắc vận thì hợp thành Hoả tiên thiên lợi nhị hắc nên phát tài. - 73 : Thương trưởng nam, bội nghĩa, thị phi, bệnh tật, quan phi - 74 : Hại trưởng nữ, đao thương, bệnh thần kinh - 75 :
Đọc thêm

Luận về toạ không triều mãn trong Huyền Không Phong Thuỷ

Thuật Huyền Không luôn lấy vượng sơn vượng hướng làm cách cục cơ bản, tối kỵ thượng sơn hạ thuỷ. Phi tinh nếu phi thuận thì ứng với cách vượng sơn vượng hướng tức là vượng tinh toạ ở hai đầu sơn và hướng. Ngược lại nếu vượng tinh phi nghịch thì ứng với cách thượng sơn hạ thuỷ. Cách vượng sơn vượng hướng là tốt
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Thu sơn xuất sát

Huyền Không lấy lý khí tức là tinh bàn để xét sự phù hợp của loan đầu tức là địa hình xung quanh cuộc đất cần khảo sát. Phép tắc quan trọng của Huyền Không là xét sự sinh vượng của Phi Tinh để luận về núi non, sông hồ có hợp cách hay không gọi là phép thu sơn xuất sát. Nếu sông, núi bao xung quanh nằm hợp cách thì
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Tam Bích

Luận Phi Tinh - Tam Bích - 31 : Thị phi khẩu thiệt tranh đấu phá tài. Nếu đắc lệnh thì phát quý. - 32 : Cách Đấu Ngưu sát chủ thị phi tranh đấu đạo tặc, hại mẹ già, bệnh đường ruột. - 33 : Quan phi, thị phi, đạo tặc, đắc lệnh thì phú quý. - 34 : Đào hoa, kiếp tặc hại cho nữ. Đắc lệnh văn tài phú quý nổi danh. - 35
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Cửu Tử

Luận Phi Tinh - Cửu Tử - 91 : Cách Thuỷ Hoả Ký Tế lợi văn chương, có nhiều danh vọng, công danh tốt. - 92 : Phạm bệnh tật, bệnh mắt, phụ khoa - 93 : Quan phi khẩu thiệt. Nếu sinh vượng sinh văn sĩ - 94 : Đào hoa, hao tài - 95 : Nhiều bệnh tật, hoả tai - 96 : Sinh bệnh tật, bệnh não, thổ huyết, quan hình - 97 : Phá
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Lấy sinh vượng bỏ suy tử

Theo phương pháp luận của Huyền Không thì cần nhất là vận tinh và phi tinh được sinh vượng tức là mang lại phúc. Khi vận tinh, phi tinh ở vào thế suy tử thì sẽ mang lại tai hoạ. Huyền Không không phân biệt các sao tốt xấu mà chỉ cần sự sinh vượng của sao, nếu một sao tốt nhưng ở thế suy tử cũng sẽ mang lại điều
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Cách thượng sơn hạ thuỷ

Đối với cách thượng sơn hạ thuỷ nói chung là xấu vì sơn tinh toạ ở hướng và hướng tinh toạ ở sơn, để sử dụng cần có cách toạ không triều mãn, tức là phía sau huyệt cần rộng thoáng có thuỷ, phía trước có sơn tinh án ngữ. Đối với cách toạ thật triều hư, thiên khí được nạp vào ở hướng nên cần có minh đường rộng
Đọc thêm

Huyền Không Phi Tinh (Phần IV)

Việc sắp xếp và phân bố Cửu Tinh cho từng Đại Vận (60 năm), tiểu vận (20 năm), từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ chính là sự phân bố và sắp xếp của khí trường trên toàn bộ trái đất. Qua việc phân tích từng sơ đồ phi tinh chung cho vận 8 và năm 2004, quý vị đã hiểu được sự phân bố khí trường và cát hung
Đọc thêm