Home Thông tin chung Giới thiệu

Giới thiệu

Tác giả

Tuấn Kiệt là tác giả tất cả các bài viết của website , sau đây chúng tôi trích dẫn một số tâm sự của tác giả về bản thân : …Tôi sinh ra ở Nam Định, một vùng quê nghèo nhưng giàu truyền thống hiếu học và là nơi quê cha đất mẹ vô cùng linh thiêng với đền thờ Đức Thánh Trần và Phủ Giày. Nhà tôi xưa rất nghèo,
Đọc thêm

Giới thiệu

Từ xưa đến nay, ước vọng lớn lao nhất của con người là tận lực tìm hiểu, nhận thức về thế giới khách quan và về chính bản thân con người, nhằm cải thiện cuộc sống của mình, thích nghi và hoà hợp với thế giới tự nhiên. Nhưng thế giới khách quan vốn bao la vô cùng vô tận, mà con người lại là “ Tổng hoà của các mối
Đọc thêm