Home Âm Dương – Ngũ Hành

Âm Dương – Ngũ Hành

Dùng thuyết Ngũ hành giải thích về hiện tượng “Được mùa sinh” trong Tử Vi

Trong thuật Tử Vi - môn thuật số xem về mệnh vận con người, chúng ta bắt gặp khái niệm "được mùa sinh". Đó chính là cách so sánh Ngũ Hành bản mệnh của đương số với tháng sinh. Nếu Ngũ Hành của bản mệnh được sinh vượng thì có nghĩa là đương số được mùa sinh, tức bản mệnh gia tăng phần tốt đẹp. Trái lại, nếu Ngũ
Đọc thêm

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ?

Một môn khoa học chỉ được công nhận khi có các điều kiện sau đây : - Có những tiền đề được xác nhận là đúng đắn - Có những cơ chế suy luận và diễn dịch chính xác - Có thể biểu thị bằng các định lý và công thức tính toán Và quan trọng hơn cả là khẳng định được tính đúng đắn của mình qua thời gian và không gian.
Đọc thêm

Học thuyết Can Chi định lượng Không – Thời gian – Phần I

Học thuyết Can Chi định lượng Không - Thời gian : Để đo đạc định lượng chính xác thời gian và không gian, ngoài đo đạc bằng năm, tháng, ngày giờ ra. Người xưa dùng hệ Thiên Can, Địa Chi để đo đạc thời gian. Hệ Can Chi phản ánh một vũ trụ được quy chiếu trong một hệ toạ độ không gian và thời gian. Thông quan
Đọc thêm

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II Luận đoán

Khi đã lập được quẻ kép chính, quẻ hỗ và quẻ biến tiến hành dự đoán. Đầu tiên xác định quẻ Thể, quẻ Thể là quẻ không có hào động. Quẻ có hào động là quẻ Dụng theo nguyên lý Thể thì tĩnh phản ánh chủ thể dự đoán, Dụng là động phản ánh môi trường hoàn cảnh khách quan sẽ tác động vào chủ thể dự đoán. Trong ví dụ trên
Đọc thêm

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I Lập quẻ

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của Bát Quái chính là dự đoán. Với những thông tin đầu vào, sử dụng Bát Quái có thể dự đoán chính xác được nội dung cần tham vấn. Nội dung dự đoán có thể rất nhiều, xa có thể dự đoán được sự vận động của các thiên hà, thiên văn, thời tiết, gần có thể dự đoán được mọi việc
Đọc thêm