Home Phong Thuỷ luận Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Các trường phái Phong Thuỷ

Sơ lược các phái Phong Thuỷ - Về loan đầu tức hình thế, phái hình thế tiên phong bởi ông tổ của phái này là Phong Thủy tổ sư Quách Phác người khởi sự cho môn phái hình thế. Chủ trương phái này vô cùng chú trọng hình thế của cuộc đất, căn cứ vào hình thế của các bộ phận long huyệt sa thuỷ, hướng đi đến để luận cát
Đọc thêm