Home Cải tạo vận mệnh Chọn đối tác

Chọn đối tác

Câu hỏi : Ngũ Hành có chi phối ngành nghề?

Câu hỏi : Ngũ Hành có chi phối ngành nghề? Trả lời: Thông qua Ngũ Hành chủ đạo của một người có thể xác định nghề nghiệp của người đó cho hợp lý. Việc định hướng và lựa chọn ngành nghề trái với Ngũ Hành chủ đạo của bản mệnh người đó sẽ dẫn tới […]
Đọc thêm