Home Cải tạo vận mệnh Đặt tên tốt để bổ trợ vận mệnh

Đặt tên tốt để bổ trợ vận mệnh

Đặt tên tốt theo thuật Phong thủy để cải tạo vận mệnh

Việc đặt tên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cái tên có vai trò ảnh hưởng rất quan trọng đến vận mệnh của cả đời người. Cái tên của mỗi người chính là một biểu tượng phản ánh chủ thể bản thân con người ấy. Tên luôn được dùng thường xuyên trong học tập, […]
Đọc thêm

Chọn tên cho công ty

Việc chọn tên cho công ty, cho các tổ chức hoặc cơ quan vô cùng quan trọng. Cũng giống như tên người, tên công ty có ảnh hưởng rất lớn tới sự thành bại nhất là vấn đề kinh doanh sau này của công ty. Đặt tên cần có những nguyên tắc nhất định theo luật Âm Dương, Ngũ Hành sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp.
Đọc thêm