Home Phong Thuỷ luận Hỏi đáp Phong Thuỷ

Hỏi đáp Phong Thuỷ

Làm cách nào để cải tạo số mệnh?

Số mệnh Con người, theo thuyết Phật giáo có quan niệm là tổng hoà của tất cả những nghiệp tích tập từ trong quá khứ và hiện tại cuộc đời mỗi người theo luật Nhân quả chi phối. Những gì bạn tích tập trong quá khứ là gốc là nên tảng để chi phối và […]
Đọc thêm

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ? Tại sao có những người xem đúng, người xem chưa đúng ?

Các môn khoa học thần bí như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ đều lấy Dịch học - một siêu công thức làm cơ sở. Trải qua hàng ngàn năm tự khẳng định và hoàn thiện, nếu không đúng tất sẽ bị thời gian đào thải.
Đọc thêm

Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và Trực lại không tốt, vậy phải quán xét thế nào ?

Khi chọn ngày tốt chủ yếu căn cứ vào Ngũ Hành sinh khắc của ngày, theo nguyên tắc chọn các ngày Đại Cát (Can sinh Chi), Tiểu cát (Chi sinh Can). Sau đó mới căn cứ vào các yếu tố khác như vòng Hoàng Đạo.
Đọc thêm
  • 1
  • 2