Home 2015 August 27 Bát Trạch – Dương Trạch lập cực yếu quyết

Bát Trạch – Dương Trạch lập cực yếu quyết

Bát Trạch – Dương Trạch lập cực yếu quyết
Bát trạch thuỷ pháp

Để phân định cát hung cho dương trạch, điều rất quan trọng là phải phân hoạch lập cực ra 8 cung chi phối toàn bộ dương trạch, trên cơ sở lý khí để vận dụng phân định cát hung cho từng cung. Dương trạch được chia ra đại thái cực và tiểu thái cực. Đại thái cực bao gồm toàn bộ cảnh quan cũng như diện tích xây dựng nhà cửa. Tiểu thái cực chỉ bao hàm phần nhà được xây dựng, hoặc nếu có nhiều căn nhà thì là gian nhà chính nơi chủ nhà ở.

– Ngoại cục : Phân định toàn bộ quang cảnh chu vi xung quanh để phân định cát hung cho ngoại cục, gọi là xét đại thái cực.

– Trước hết lập cung của đại thái cực nơi nhà xây dựng, sau đó tiến hành khảo sát tiểu thái cực tức bao hàm nhà chính, các phòng, cửa chính…

– An cửa chính : Lập đại thái cực ở phương cát, ở cổng chính hạ la bàn tìm phương cát của đại thái cực, đặt cửa chính của tiểu thái cực ở phương cát.

– Hạ la bàn ở trung tâm của đại thái cực, xem phương cát đặt nơi phóng thuỷ

– Đặt la bàn ở trung tâm của tiểu thái cực, xét các phương tốt đặt phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, phương hung an bếp, nhà xí,…

– Trước hết phân hoạch 8 cung an các vị trí cần thiết theo cát phương, sau đó an các vị trí theo cát hướng, chủ yếu là cửa chính, phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng thờ.

– Phân định các vị trí, các phòng, các bộ phận của căn nhà theo đông tây trạch, người đông tứ trạch nên ở phương hướng đông tứ trạch, người tây tứ trạch nên ở phương hướng tây tứ trạch. Điều này tính toán thấu đáo cho cả đại thái cực và tiểu thái cực.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *