Home 2010 April 07 Luận chung về ảnh hưởng của các con số đến vận mệnh

Luận chung về ảnh hưởng của các con số đến vận mệnh

Luận chung về ảnh hưởng của các con số đến vận mệnhMỗi con người sinh ra mang một yếu tố bẩm sinh nhất định, đó chính là gen di truyền của dòng họ. Sự tác động của gen di truyền đến tính cách, hay rộng hơn là vận mệnh còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác bên ngoài môi trường xã hội và gia đình. Điều này cũng hiểu tương tự khi mỗi con người có một trường khí, trường khí ấy ngoài những dao động và năng lượng nội tại còn chịu ảnh hưởng giao thoa, cộng hưởng hay ức chế của những trường khí bên ngoài khác. Và trong đời sống thì mỗi vật dù tính hay động, dù là sinh vật vô cơ hay hữu cơ, dù là thực thể trừu tượng hay cụ thể cũng đều mang những yếu tố trường khí độc lập mà ta không nhìn thấy. Nó có khả năng tác động đến đời sống của mỗi con người.

Những yếu tố như tên gọi, các con số, quần áo, dày dép,… cũng đều có tác động ảnh hưởng đến đời sống con người. Nếu biết vận dụng phù hợp để các trường khí ấy có tác dụng tích cực sẽ cải thiện được trường khí của bản thân, đem lại điều tốt lành, ngược lại sẽ chịu những bất lợi không mong muốn.Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *