Home 2015 October 17 Những dãy số, con số xấu

Những dãy số, con số xấu

Những dãy số, con số xấu

Con người là tổng hoà các mối quan hệ, trong đó chịu sự ảnh hưởng chi phối của thiên nhiên và xã hội. Người xưa coi con người là một vũ trụ thu nhỏ, là 1 trong 3 yếu tố tam Tài là Thiên – Địa – Nhân. Con người đóng vai trò trung tâm của vũ trụ, trời và đất.
Xét những con số tốt xấu dựa vào 3 khía cạnh Âm Dương, Ngũ Hành và Thiên Thời.
– Về Âm Dương phải đảm bảo Âm Dương cân bằng, nếu chỉ có Âm hoặc có Dương không sẽ không mang lại phúc lộc bởi thiếu cân bằng Âm Dương thì mọi vật không thể phát triển. Ví dụ số 0913510963 là số thuần dương, do đó không phát.
– Về Ngũ Hành phải đảm bảo tương sinh, hợp với bản mệnh, ngũ hành của số phải đồng hành (hỗ trợ) hoặc sinh (trợ giúp) cho ngũ hành của bản mệnh. Ví dụ số 0913510963 có ngũ hành là Mộc hợp với người mệnh Mộc, mệnh Hoả. Khắc mệnh Thổ, mệnh Kim, mệnh Thuỷ thì bị hao tổn.
– Về Thiên Thời, các con số theo vận khí phải hợp với thời vận, phải là những con số có sinh khí. Ví dụ trong vận 7 (1994-2023) thì số 7 là số vượng khí, nhưng đến vận 8 (2004-2023) thì số 8 lại là số vượng khí. Khi đó số 7 đã bị lỡ thời trở thành số xấu, mang lại những chuyện thi phi, đấu đá, không lợi cho nữ.
– Mỗi con số sẽ hình thành tượng quẻ theo bát quái, quẻ này chính là linh hồn của dãy số, nó phản ảnh vận mệnh của toàn bộ dãy số và có tác động đến người chủ nhân của con số ấy. Ví dụ số 09136.10962 ứng với quẻ Hoả Trạch Khuê có đặc tính là nổi trội chói sáng, nhưng thiếu thực chất. Quẻ này có sự đa nghi, ngược đời, thích chống chọi lại nhưng không đến cùng, không có thực chất nên đôi khi đành cam chịu, chấp nhận, thiếu tính chiến đấu. Quẻ này hợp với nữ hơn nam.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *