Home 2012 March 13 Luận các cách cục sai biệt – Phần II

Luận các cách cục sai biệt – Phần II

Luận các cách cục sai biệt – Phần II

8. Luận cửa cao thấp :


Cửa so với nền nhà cần thấp hơn như thế vượng khí mới hấp thụ được vào nhà. Rất cần có thuỷ đến, đường xá uốn lượn bao bọc hoặc có sông hồ hội tụ. Nếu nền cổng cao hơn nền nhà thì khí không thể hấp thu vào nhà cho dù phi tinh sinh vượng cũng luận là hung.


9. Ánh sáng :


Phòng ốc kỵ nhất là không có ánh nắng mặt trời chiếu tới, như vậy Dương Khí không có, Âm Khí hội tụ. Nếu gặp phải phi tinh Nhị Hắc chủ bệnh tật, Ngũ Hoàng chủ Ngũ Quỷ chiếu tới tất phát sinh bệnh tật tai hoạ. Nếu hội hợp cả hai sao Nhị, Ngũ thì rất xấu hoạ không thể tránh.


10. Cổng cửa :


Phép Huyền Không tối trọng xem xét cửa nhà, cần xét lý tính của cửa với phi tinh của hướng phối hợp cát lành. Đặc biệt là cửa coi như thuộc Hoả, cần gặp phi tinh Nhất Bạch chiếu hướng thì đắc cách thuỷ hoả ký tế. Nếu gặp Tam Bích Mộc Tinh thì Mộc sinh Hoả chủ cát. Nếu hướng tinh Bát Bạch thì Hoả sinh Thổ môn sinh sao cũng tốt. Hướng tinh là Cửu Tử thì Hoả quá vượng sẽ thành khuyết điểm. Nếu gặp Lục Bạch Kim thì Hoả khắc Kim chủ sinh nghịch tửhay mắc các bệnh phối ho, bệnh cao huyết áp. Hướng tinh bệnh phù Nhị Hắc thì chung niên dễ mắc bệnh tật. Hướng tinh Ngũ Hoàng đại hung chủ mắc bệnh da liễu, bệnh trúng độc, ác tật khó chữa. Các phòng tạo lập căn cứ chủ yếu vào sao đương vận, chọn nơi sao đương vận chiếu sẽ được vượng khí, ngoài ra cần phối hợp thêm với Bát Trạch xem người Đông Tứ Trạch ở phòng Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch ở phòng Tây Tứ Trạch.


11. Nhà vệ sinh :


Nhà vệ sinh là nơi bài tiết các chất bẩn xú uế ra bên ngoài nhà. Cần tiến hành chọn nơi phi tinh suy tử thoái khí tránh nơi vượng khí, nơi long đến nhập thủ hoặc hai bên cạnh nhà hoặc trước nhà. Vào vận Thượng nguyên nên chọn nơi Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử. Vào vận trung nguyên nên chọn Nhất Bạch, Tam Bích, hạ nguyên vận nên chọn nơi Tứ Lục, Lục Bạch. Cần tránh nơi có hai sao Nhị Hắc Ngũ Hoàng đóng, nếu xâm phạm đến chủ bệnh tật, tai hoạ. Nếu thêm phi tinh hàng năm đến nơi có Nhị Ngũ nữa thì tai hoạ nghiêm trọng. Nhưng nơi có song tinh Nhất Lục, Lục Bát, Tứ Cửu chiếm đóng cũng không nên sử dụng làm nơi nhà vệ sinh bởi lẽ sẽ không thể phát về công danh, sự nghiệp.


12. Sử dụng cách vận :


Trong trường hợp nhà cửa có nhiều phòng cần xem xét phòng chủ trước hết cần phải được vượng tinh chiếu tới. Những phòng phụ khác cần xem xét có những sao sinh khí của những vận kế chiếu tới. Như thế khi sao chủ vận đã hết vượng khí vẫn có thể tận dụng những vận kế tiếp mà gia trạch không bị suy thoái tránh trường hợp chỉ vượng được trong một thời vận duy nhất rồi đến vận tới bị lụi bại.


13. Phối hợp các công trình xung quanh nhà :


Cần xem xét cẩn thận các công trình xung quanh nhà như giếng nước, tháp nhọn, đường đi, gò cao, miếu thờ. Những nơi thờ tự cần thu nạp được sinh khí vượng khí thì phúc đức sẽ tăng. Tháp nhọn cần có các sao Nhất, Tứ chiếu đến chủ phát về văn tài danh nhân lỗi lạc. Những nơi sơn tinh đương vượng cần có gò đống cao, tuy nhiên cũng cần phải xem xét cụ thể những niên tinh chiếu đến hàng năm nếu sinh vượng thì cần sinh trợ, nếu suy tử thì cần khắc tiết biến hung thành cát.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *