Home 2014 August 31 Phối hợp giữa Bát Trạch và Huyền Không Phi Tinh

Phối hợp giữa Bát Trạch và Huyền Không Phi Tinh

Phối hợp giữa Bát Trạch và Huyền Không Phi Tinh

Hiện nay có rất nhiều trường phái Phong Thuỷ khác nhau, mỗi người vận dụng theo một cách và các trường phái đều tỏ ra hiệu quả. Thực chất các phái không mâu thuẫn nhau mà chỉ là sự phát triển độc lập dựa trên một lý thuyết nền tảng thống nhất lấy Âm Dương, Ngũ Hành, Dịch lý làm gốc. Bát Trạch và Huyền Không là hai trường phái lớn tồn tại đồng hành. Thực tế áp dụng phải lấy sự phối hợp làm tiêu chí chủ đạo. Theo kinh nghiệm tác giả, Bát Trạch phản ánh yếu tố Nhân, tức là sự hoà hợp của bản thân mỗi con người đối với môi trường thiên nhiên, mà cụ thể là căn nhà nơi con người sinh sống. Ngoài yếu tố Địa – Nhân tương hợp, còn yếu tố rất quan trọng là Thiên Khí và Địa Khí được tính toán bởi lý thuyết huyền diệu của Huyền Không Phi Tinh. Phối hợp cả hai trường phái đảm bảo Thiên – Địa – Nhân hợp nhất, xem xét toàn diện được mọi mặt của trường khí phát sinh bởi trời đất chi phối đến vận mệnh con người.Xem thuần tuý theo phép Bát Trạch chỉ dừng lại được một yếu tố Nhân, chưa thống nhất và tính toán được các yếu tố biến động cuả Thiên Khí và Địa Khí, chưa phù hợp với nguyên lý của Dịch Học là biến đổi và vận động không ngừng. Chính vì thế, áp dụng thuần tuý Bát Trạch chỉ dừng lại ở mức độ trung. Cần kết hợp với Huyền Không để phối hợp được cả 3 yếu tố Thiên – Địa – Nhân thì sẽ phát huy được hết khả năng của Phong Thuỷ trong việc cải tạo vận mệnh.Ví dụ : một ngôi nhà tốt có các Phi Tinh Huyền Không sinh vượng coi như một cỗ máy hoàn hảo để con người sinh sống, nương tựa vào. Nhưng nhà Đông Tứ Trạch sẽ phù hợp hơn với người Mệnh Quái Đông Tứ Trạch nên sẽ tốt hơn cho người Đông Tứ Mệnh. Nếu có người Mệnh Tây Tứ Trạch đến ở sẽ không xấu nhưng không hài hoà được về mặt Âm Dương nên sẽ không tốt bằng người Đông Tứ Mệnh.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *