Home 2011 May 29 Việc xác định tâm nhà có quan trọng không ?

Việc xác định tâm nhà có quan trọng không ?

Việc xác định tâm nhà có quan trọng không ?
Hỏi đáp

Khi dùng Phi Tinh và Bát Trạch để thiết kế và bài trí nhà ở, nhất là bài trí nội thất bên trong thì việc xác định tâm nhà là rất quan trọng. Bởi phải xác định được tâm nhà chính xác thì việc định vị các cung Bát Quái mới chính xác.

Tâm nhà thường được xác định là điểm chính giữa của căn nhà, hay nói một cách vật lý thì đó là trọng tâm của căn nhà. Nếu nhà hình đa giác thì trước hết phải bỏ hết các góc lồi, góc lõm đi rồi kẻ hai đường chéo để xác định tâm nhà.

Nếu nhà không chỉ có một miếng đất mà có nhiều miếng cách xa nhau thì cần xác định tâm cho mỗi miếng đất, mỗi phòng rồi áp dụng bố trí Phong Thủy riêng cho mỗi miếng đất, mỗi phòng đó.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *