Home 2012 June 17 Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và Trực lại không tốt, vậy phải quán xét thế nào ?

Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và Trực lại không tốt, vậy phải quán xét thế nào ?

Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và Trực lại không tốt, vậy phải quán xét thế nào ?
Hỏi đáp

Khi chọn ngày tốt chủ yếu căn cứ vào Ngũ Hành sinh khắc của ngày, theo nguyên tắc chọn các ngày Đại Cát (Can sinh Chi), Tiểu cát (Chi sinh Can). Sau đó mới căn cứ vào các yếu tố khác như vòng Hoàng Đạo. Chỉ cần đủ hai yếu tố trên là được, các yếu tố khác như Chỉ Trực và các Sao ,… dùng kết hợp thêm để phân định mức độ tốt xấu của ngày. Ngoài ra căn cứ theo Chỉ Trực để phân định mức độ tốt xấu của ngày tuỳ theo từng công việc cụ thể. Ví dụ : Ngày có Trực Trừ thì nên tiến hành dọn dẹp, bế mạc, phá dỡ,… không nên củng cố, khai trương, di chuyển, ký kết hợp đồng,…
Sau khi xét các yếu tố trên thì tổng hợp các loại thần sát khác, chủ yếu dựa vào sách “Hiệp Kỷ Biện Phương Thư”.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *