Home 2012 January 20 Nếu hướng nhà bị xấu thì có ảnh hưởng nhiều đến Phong Thuỷ ngôi nhà ?

Nếu hướng nhà bị xấu thì có ảnh hưởng nhiều đến Phong Thuỷ ngôi nhà ?

Nếu hướng nhà bị xấu thì có ảnh hưởng nhiều đến Phong Thuỷ ngôi nhà ?
Hỏi đáp

Hướng nhà chỉ là một nhân tố trong việc quán xét các yếu tố Phong Thuỷ. Vì thế tuy hướng nhà bị phạm nhưng nếu các yếu tố khác xét về mặt Phong Thuỷ đều toàn mỹ thì căn nhà vẫn tốt và có thể ở lâu dài. Vả lại, dù hướng cửa chính bị phạm thì vẫn có cách hoá giải. Trong trường hợp hướng nhà bị phạm thì có thể dùng cầu thuỷ tinh, thuỷ tinh treo, gương Bát Quái, tượng Quan Âm, Quan Công để trấn yểm cũng sẽ hoá giải được hung khí.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *