Home 2012 January 12 Chọn bạn đời và đối tác làm ăn – Ngũ Hành phù hợp (III)

Chọn bạn đời và đối tác làm ăn – Ngũ Hành phù hợp (III)

Chọn bạn đời và đối tác làm ăn – Ngũ Hành phù hợp (III)
Chọn bạn đời

Xem hai bản mệnh có tương sinh lẫn nhau hay không, tránh sự tương khắc. Nếu tương sinh thì tốt nhất là mệnh của vợ sinh cho mệnh của chồng, ví dụ chồng mệnh Hoả lấy vợ mệnh Mộc thì tốt vì Mộc sinh Hoả. Mệnh chồng sinh cho mệnh vợ cũng tốt nhưng không bằng trường hợp thứ nhất


Nếu tương khắc thì mệnh chồng khắc mệnh vợ là thuận lý Âm Dương. Nếu mệnh vợ tương khắc mệnh của chồng thì là nghịch lý Âm Dương, trường hợp này xấu nhất, ví dụ chồng mệnh Hoả lấy vợ mệnh Thuỷ là xấu vì Thuỷ khắc Hoả.


Để xét đoán chi tiết hơn cần tham khảo Nạp Âm Ngũ Hành của từng tuổi vợ và tuổi chồng. Có những trường hợp tuy tương khắc nhưng ở mức độ nhẹ, ví dụ chồng mệnh Đại Hải Thuỷ tức là Nước Biển Lớn, vợ mệnh Thiên Thượng Hoả tức là Lửa Trên Trời, tuy Thuỷ khắc Hoả nhưng Thuỷ của nước biển lớn khó có thể khắc được ánh sáng mặt trời, trái lại có ánh sáng vào càng làm cho biển thêm đẹp đẽ nên luận là tốt chứ không phải là xấu

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *