Home 2014 January 25 Chọn bạn đời và đối tác làm ăn – Âm Dương phù hợp (phần II)

Chọn bạn đời và đối tác làm ăn – Âm Dương phù hợp (phần II)

Chọn bạn đời và đối tác làm ăn – Âm Dương phù hợp (phần II)
Chọn bạn đời

Căn cứ vào mệnh cung Bát Quái của hai tuổi chọn lựa người hợp với mình. Người Đông Tứ Mệnh (Khảm, Ly, Chấn, Tốn) nên lấy người Đông Tứ Mệnh và người Tây Tứ Mệnh nên lấy người Tây Tứ Mệnh (Càn, Đoài, Cấn, Khôn). Phối hợp Mệnh Quái theo phép Bát Trạch tốt nhất là được Phúc Đức tức là Âm Dương, phu phụ chính phối như người mệnh Càn phối với người mệnh Khôn, người mệnh Đoài phối với người mệnh Cấn, người mệnh Ly phối với người mệnh Khảm, người mệnh Chấn phối với người mệnh Tốn. Sau đó đến các sao tốt khác như Sinh Khí, Thiên Y, Phục Vị.


Sau đây là bảng kê sẵn cho từng mệnh cung


Mệnh Cung


Tốt 1


Tốt 2


Tốt 3


Tốt 4


Càn


Khôn


Đoài


Cấn


Càn


Đoài


Cấn


Càn


Khôn


Đoài


Ly


Khảm


Chấn


Tốn


Ly


Chấn


Tốn


Ly


Khảm


Chấn


Tốn


Chấn


Khảm


Ly


Tốn


Khảm


Ly


Tốn


Chấn


Khảm


Cấn


Đoài


Khôn


Càn


Cấn


Khôn


Càn


Cấn


Đoài


Khôn

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *