Home 2013 June 07 Luận Phi Tinh – Tứ Lục

Luận Phi Tinh – Tứ Lục

Luận Phi Tinh – Tứ Lục
Huyền Không

– 41 : Đào hoa dâm đãng, nếu sinh vượng thì xuất ngoại thành danh, văn tài xuất chúng


– 42 : Bệnh tật tỳ vị, hại mẹ già.


– 43: Dâm loạn, đạo tặc, hại thiếu nữ


– 44 : Đào hoa, ly tổ, sinh vượng thì có quý nhân phù trợ, văn tài thành danh.


– 45 : Nhiều bệnh tốn tài. Sinh vượng thì nhà cửa hưng vượng


– 46 : Trước lành sau xấu, khó sinh, bất lợi trưởng nữ


– 47 : Cô qủa bất hoà, nạn đao thương thổ huyết, hại trưởng nữ. Sinh vượng thì xuất hiện giai nhân tài sắc


– 48 : Tổn tài, hại thiếu nam, bệnh phong tật thấp khớp, đào hoa. Tốt lành tiến tài, lợi điền sản.


– 49 : Sinh quả phụ, đào hoa. Sinh vượng thì Mộc Hoả thông minh, xuất hiện danh sĩ.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *