Home 2013 November 01 Thông qua các môn như Tử Vi, Tử Bình mà biết được trước vận hạn, vậy làm thế nào để né tránh ?

Thông qua các môn như Tử Vi, Tử Bình mà biết được trước vận hạn, vậy làm thế nào để né tránh ?

Thông qua các môn như Tử Vi, Tử Bình mà biết được trước vận hạn, vậy làm thế nào để né tránh ?

Đức năng thắng số
Hỏi đáp

Tuy bị chi phối bởi Thiên Mệnh song bằng những tác động chủ quan, con người hoàn toàn có thể né tránh hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động xấu của vận hạn. Chữ Đức ở đây hiểu là làm việc thiện, việc chính nghĩa, giúp đỡ những người xung quanh, như vậy khi gặp vận hạn thì rất dễ qua khỏi và thường được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Đó là nguyên lý gieo nhân tốt ắt gặt quả tốt. Ngoài ra, bằng định hướng tốt và đặc biệt là cải biến Phong Thuỷ nhà ở, môi trường làm việc, thì những tác động xấu cuả vận hạn sẽ không còn tác động nhiều đến cuộc sống con người, giảm thiểu được rủi ro.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *