Home 2013 September 19 Trong nhà vợ là người làm kinh tế chủ yếu, vậy xem Phong Thuỷ theo tuổi chồng hay tuổi vợ ?

Trong nhà vợ là người làm kinh tế chủ yếu, vậy xem Phong Thuỷ theo tuổi chồng hay tuổi vợ ?

Trong nhà vợ là người làm kinh tế chủ yếu, vậy xem Phong Thuỷ theo tuổi chồng hay tuổi vợ ?
Hỏi đáp

Trong Phong Thuỷ, người được xem xét tuổi bao giờ cũng là người nam chứ không phải người nữ, trừ trường hợp trong nhà chỉ có nữ làm chủ và trẻ nhỏ thì mới xem theo tuổi của người nữ.

Sở dĩ cần tuân thủ nguyên tắc trên vì bao giờ dương cũng có trước âm. Chỉ cần xem Phong Thuỷ theo tuổi của chủ nhà nam, căn nhà được tốt thì đương nhiên những người khác trong gia đình cũng tốt theo. Mặt khác, gia đình là sự kết hợp mệnh vận của nhiều người, bao giờ cũng có một người chi phối về kinh tế chính trong gia đình, nhưng cũng phải có sự hỗ trợ ngấm ngầm từ phía những người khác, nhất là người vợ hay người chồng.

Trong trường hợp gia đình có nhiều gia đình nhỏ thì hướng và vị trí của các phòng và giường ngủ cần được xem xét riêng cho mỗi gia đình nhỏ, các yếu tố khác vẫn phải xem theo tuổi của người nam lớn tuổi nhất trong nhà.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *