Home 2013 December 17 Luận Phi Tinh – Nhị Hắc

Luận Phi Tinh – Nhị Hắc

Luận Phi Tinh – Nhị Hắc
Huyền Không

– 21 : Nữ bệnh phụ khoa, tràng vị, nam mắc bệnh tai máu thận, trung nam tổn hại.


– 22 : Bệnh tật, nữ bệnh phụ khoa, nam mắc bệnh đường ruột. Đắc vận thì giàu có.


– 23 : Cách Đấu Ngưu sát chủ quan phi, kiện tụng, khẩu thiệt. Mẹ già tổn hại.


– 24 : Bất hoà, bệnh phong hàn, khẩu thiệt, kiện tụng, sinh nở khó, hại mẹ già.


– 25 : Tổn thất nhân đinh, cô quả, mẹ nhiều bệnh.


– 26 : Đất đai vượng phát, tăng tài, buôn bán phát đạt.


– 27 : Tiến tài, nhiều hỷ sự, nếu hãm phạm đào hoa, khẩu thiệt, tán tài.


– 28 : Cách hợp thập chủ cát lợi, dễ đi xa


– 29 : Sinh đẻ nhiều, nếu vượng chủ văn tài, thất vận phòng bệnh tật, sinh người ngu đần.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *