Home 2014 April 27 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I Lập quẻ

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I Lập quẻ

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I Lập quẻMột trong những ứng dụng phổ biến nhất của Bát Quái chính là dự đoán. Với những thông tin đầu vào, sử dụng Bát Quái có thể dự đoán chính xác được nội dung cần tham vấn. Nội dung dự đoán có thể rất nhiều, xa có thể dự đoán được sự vận động của các thiên hà, thiên văn, thời tiết, gần có thể dự đoán được mọi việc liên quan đến đời sống hàng ngày như công việc, sức khoẻ, tiền bạc…Cách thức lập quẻ chủ yếu dựa vào thời gian khi tiến hành dự đoán, hoặc dựa vào những dữ kiện tổng hợp tại thời điểm cần dự đoán như quan sát cảnh vật, chữ số, màu sắc…Điều quan trọng nhất là tâm phải thực sự hướng đến điều cần dự đoán theo chiều hướng cầu thị, tránh tâm xao lãng hoặc chỉ để vui đùa. Bởi giữa con người và tự nhiên luôn có những dao động cảm ứng, chỉ khi tâm ta tập trung thì những dao động ấy mới được biểu thị chính xác qua kết quả dự đoán.


Số của mỗi quẻ đơn được lập nên căn cứ theo số của Hà Đồ như sau :


1- Càn, 2 – Đoài, 3- Ly, 4- Chấn, 5 – Tốn, 6 – Khảm, 7 – Cấn, 8 – Khôn


Cách lập quẻ theo ngày giờ :


1. Lấy số của năm + số của tháng + số của ngày (theo Âm Lịch) cộng lại chia cho 8 lấy số dư để lập quẻ thượng.


2. Lấy số của năm + số của tháng + số của ngày + số của giờ cộng lại chia cho 8 lấy số dư để lập quẻ hạ.


3. Chồng quẻ thượng lên quẻ hạ để được quẻ kép chính cần dự đoán.


4. Lấy số của năm + số của tháng + số của ngày + số của giờ cộng lại chia cho 6 lấy số dư để tìm hào động trong 6 hào của quẻ kép lập được.


5. Biến hào động Dương thành Âm và Âm thành Dương để được quẻ biến.


6. Phối hợp hào 3,4,5 của quẻ kép chính thành quẻ thượng, hào 2,3,4 của quẻ kép chính thành quẻ hạ. Chồng hai quẻ này lên nhau lập quẻ kép hỗ quái.


Ví dụ : Ngày 16 tháng 7 năm Ất Dậu giờ Tỵ lập quẻ xem việc đi giao dịch có kết quả tốt hay không ?


Quẻ thượng = 10+7+16=33 chia 8 dư 1 được quẻ Càn


Quẻ hạ = 10+7+16+6=39 chia 8 dư 7 được quẻ Cấn


Hào động = 10+7+16+6=39 chia 6 dư 3 được hào 3 động


Vậy quẻ kép lập được là : Thiên Sơn Độn biến Thiên Địa Bĩ, hỗ quái là Thiên Phong Cấu


Quẻ kép chính phản ánh sự việc ở giai đoạn đầu, quẻ kép hỗ phản ánh sự việc ở giai đoạn giữa và quẻ kép biến phản ánh sự việc ở giai đoạn kết thúc.
Chính Hỗ Biến


Thiên Sơn Độn Thiên Phong Cấu Thiên Địa Bĩ


Chú ý :


Số của năm, của giờ căn cứ theo hàng Chi :Tí -1, Sửu – 2, Dần – 3, Mão – 4, Thìn – 5, Tỵ – 6, Ngọ – 7, Mùi – 8, Thân – 9, Dậu – 10, Tuất – 11, Hợi – 12

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *