Home 2014

Archive: 2014

Học thuyết Can Chi định lượng Không – Thời gian – Phần I

Học thuyết Can Chi định lượng Không - Thời gian : Để đo đạc định lượng chính xác thời gian và không gian, ngoài đo đạc bằng năm, tháng, ngày giờ ra. Người xưa dùng hệ Thiên Can, Địa Chi để đo đạc thời gian. Hệ Can Chi phản ánh một vũ trụ được quy chiếu trong một hệ toạ độ không gian và thời gian. Thông quan
Đọc thêm

Chọn phương vị và nghề nghiệp phù hợp – phần I

Thông qua Ngũ Hành cần thiết cho bản mệnh của một người có thể xác định nghề nghiệp của người đó cho hợp lý. Việc định hướng và lựa chọn ngành nghề có Ngũ Hành hợp và cần thiết cho bản mệnh người đó sẽ dẫn tới những thuận lợi mang lại thành công trong nghề nghiệp nói riêng và cuộc sống nói chung
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Lấy sinh vượng bỏ suy tử

Theo phương pháp luận của Huyền Không thì cần nhất là vận tinh và phi tinh được sinh vượng tức là mang lại phúc. Khi vận tinh, phi tinh ở vào thế suy tử thì sẽ mang lại tai hoạ. Huyền Không không phân biệt các sao tốt xấu mà chỉ cần sự sinh vượng của sao, nếu một sao tốt nhưng ở thế suy tử cũng sẽ mang lại điều
Đọc thêm

Phối hợp giữa Bát Trạch và Huyền Không Phi Tinh

Hiện nay có rất nhiều trường phái Phong Thuỷ khác nhau, mỗi người vận dụng theo một cách và các trường phái đều tỏ ra hiệu quả. Thực chất các phái không mâu thuẫn nhau mà chỉ là sự phát triển độc lập dựa trên một lý thuyết nền tảng thống nhất lấy Âm Dương, Ngũ Hành, Dịch lý làm gốc. Bát Trạch và Huyền Không là hai
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Cách thượng sơn hạ thuỷ

Đối với cách thượng sơn hạ thuỷ nói chung là xấu vì sơn tinh toạ ở hướng và hướng tinh toạ ở sơn, để sử dụng cần có cách toạ không triều mãn, tức là phía sau huyệt cần rộng thoáng có thuỷ, phía trước có sơn tinh án ngữ. Đối với cách toạ thật triều hư, thiên khí được nạp vào ở hướng nên cần có minh đường rộng
Đọc thêm

Kinh nghiệm xem xét Phong Thủy chuyên sâu – Phần II

- Khí vận chuyển thái quá thành vô khí : Nhà hẹp mà cửa mở quá rộng, hoặc là bốn phía xung quanh nhà đều mở cửa sổ, cửa mở thông trước sau, các cửa trước, cửa phụ thông phòng cửa sau thông nhau thành một đường thẳng ngay bên cạnh hoặc giữa tâm nhà. Cầu thang rộng đối diện ngay cửa chính, cổng và cửa chính gần nhau
Đọc thêm