Home 2015 April 11 Luận Phi Tinh – Cửu Tử

Luận Phi Tinh – Cửu Tử

Luận Phi Tinh – Cửu Tử
Huyền Không

– 91 : Cách Thuỷ Hoả Ký Tế lợi văn chương, có nhiều danh vọng, công danh tốt.


– 92 : Phạm bệnh tật, bệnh mắt, phụ khoa


– 93 : Quan phi khẩu thiệt. Nếu sinh vượng sinh văn sĩ


– 94 : Đào hoa, hao tài


– 95 : Nhiều bệnh tật, hoả tai


– 96 : Sinh bệnh tật, bệnh não, thổ huyết, quan hình


– 97 : Phá tại, hại thiếu nữ, quan phi khẩu thiệt


– 98 : Cát lành hỷ sự


– 99 : Bệnh mắt bệnh thần kinh, sinh vượng thì tốtChú ý : Luận phải lấy vượng làm chính, lấy suy làm ngược lại, vượng tinh thì tốt chủ cát lành, suy tinh thì chủ hung bại. Vượng tinh cần được sinh phù, suy tinh cần thu sơn xuất sát.


Những cửa chính, cửa phụ được cát tinh sinh vượng chiếu nên sinh hoạt, đi lại nhiều hoặc mở cửa sổ lớn để đón khí. Trường hợp bị hung tinh suy tử chiếu thì cần có cách thức trấn yểm, hoá giải phù hợp, tốt nhất là hạn chế đi lại hoặc mở cửa ở phương khác tốt hơn.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *