Home 2015 April

Archive: April 2015

Ứng hợp giữa số mệnh và Phong Thuỷ

Phong Thuỷ có vai trò rất quan trọng chi phối vận mệnh con người, điều đó được ứng dụng rất cụ thể và phổ biến trong cuộc sống, không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên số mệnh con người cũng có thể dự đoán trước được thông qua các môn mệnh học như Tử Vi hay Tử Bình, vậy liệu có một sợi dây vô hình ràng buộc giữa số
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Cửu Tử

Luận Phi Tinh - Cửu Tử - 91 : Cách Thuỷ Hoả Ký Tế lợi văn chương, có nhiều danh vọng, công danh tốt. - 92 : Phạm bệnh tật, bệnh mắt, phụ khoa - 93 : Quan phi khẩu thiệt. Nếu sinh vượng sinh văn sĩ - 94 : Đào hoa, hao tài - 95 : Nhiều bệnh tật, hoả tai - 96 : Sinh bệnh tật, bệnh não, thổ huyết, quan hình - 97 : Phá
Đọc thêm