Home 2015 June 25 Luận Phi Tinh – Tam Bích

Luận Phi Tinh – Tam Bích

Luận Phi Tinh – Tam Bích
Huyền Không

– 31 : Thị phi khẩu thiệt tranh đấu phá tài. Nếu đắc lệnh thì phát quý.


– 32 : Cách Đấu Ngưu sát chủ thị phi tranh đấu đạo tặc, hại mẹ già, bệnh đường ruột.


– 33 : Quan phi, thị phi, đạo tặc, đắc lệnh thì phú quý.


– 34 : Đào hoa, kiếp tặc hại cho nữ. Đắc lệnh văn tài phú quý nổi danh.


– 35 : Hại tì vị, chủ nhân bất an, hại cho trưởng nam.


– 36 : Trưởng nam bất lợi, quan phi, thương tích chân tay, đắc lệnh thì quyền uy, phát văn tài.


– 37 : Phá tài, kiếp đạo, dâm đãng, hại trưởng nam


– 38 : Bất lợi nhiều bệnh tật, phá tài, tuyệt hậu


– 39 : Thông minh tiến tài, sinh quý tử

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *