Home 2015 November 07 Luận về toạ không triều mãn trong Huyền Không Phong Thuỷ

Luận về toạ không triều mãn trong Huyền Không Phong Thuỷ

Luận về toạ không triều mãn trong Huyền Không Phong Thuỷ

Thuật Huyền Không luôn lấy vượng sơn vượng hướng làm cách cục cơ bản, tối kỵ thượng sơn hạ thuỷ. Phi tinh nếu phi thuận thì ứng với cách vượng sơn vượng hướng tức là vượng tinh toạ ở hai đầu sơn và hướng. Ngược lại nếu vượng tinh phi nghịch thì ứng với cách thượng sơn hạ thuỷ.

Cách vượng sơn vượng hướng là tốt với điều kiện huyệt cần được cách toạ thật triều hư, tức là tựa sơn hướng thuỷ, phía sau có núi cao che chắn, phía trước minh đường rộng thoáng hoặc có sông, hồ, thuỷ tụ. Cách toạ thật triều hư ứng với cách vượng sơn vượng hướng bởi vượng tinh ở sơn cần có sơn để vượng đinh, vượng tinh ở hướng cần có thuỷ để vượng tài.

Đối với cách thượng sơn hạ thuỷ nói chung là xấu vì sơn tinh toạ ở hướng và hướng tinh toạ ở sơn, để sử dụng cần có cách toạ không triều mãn, tức là phía sau huyệt cần rộng thoáng có thuỷ, phía trước có sơn tinh án ngữ. Đối với cách toạ thật triều hư, thiên khí được nạp vào ở hướng nên cần có minh đường rộng thoáng có thuỷ đón lấy dương khí, địa khí nạp vào phía sau, cần có sơn tinh thu nạp âm khí. Ngược với cách này, cách toạ không triều mãn lấy thiên khí phía sau và nhận địa khí phía trước huyệt.
Phải quán xét sự lưu chuyển của khí, phối hợp để luận cho huyệt và dương trạch, lý khí cần đồng nhất, thu được khí tốt từng vận và tụ khí ở huyệt.

– Xem xét tường vây, ví dụ phương nam có tương cao sẽ không thu được ly khí, gió ở khảm đến sẽ bị cản tạo thành khảm khí.
– Xem xét đường đi, đường đi để dẫn khí, nếu thông thoàng uốn lượn sẽ dẫn khí tốt, nếu bị hẹp, gấp khúc khí sẽ không thể lưu thông.
– Cao thấp đồng nhất, nếu trước mặt có núi quá cao che chắn khí không thể vận động luận là hung, nếu xa xa có núi cao che chắn luận là cát vì khí được hội tụ.
– Hình dáng cát lành, nếu hình dáng núi non nhà cửa vuông tròn đẹp đẽ khí sẽ luận là cát khí, nếu hình dáng nhọn hẹp, quái dị tất dẫn sát khí đến.

Chung quy luận khí cốt ở tâm linh cảm ứng bén nhạy bởi hỉnh cục thiên biến vạn hoá rất nhiều nên phần tâm linh là vô cùng quan trọng.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *