Home 2014 December 05 Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Lấy sinh vượng bỏ suy tử

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Lấy sinh vượng bỏ suy tử

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Lấy sinh vượng bỏ suy tử


Theo phương pháp luận của Huyền Không thì cần nhất là vận tinh và phi tinh được sinh vượng tức là mang lại phúc. Khi vận tinh, phi tinh ở vào thế suy tử thì sẽ mang lại tai hoạ. Huyền Không không phân biệt các sao tốt xấu mà chỉ cần sự sinh vượng của sao, nếu một sao tốt nhưng ở thế suy tử cũng sẽ mang lại điều xấu. Ví dụ ở vận 8 thì các sao Bát Bach, Cửu Tử, Nhất Bạch là sao tốt, nếu gặp các sao này chiếu đến minh đường, cửa chính, cửa phụ sẽ rất tốt. Ngược lại nếu các sao suy tử như Nhị Hắc, Tam Bích, Ngũ Hoàng chiếu đến kết hợp với những cấm kỵ khác sẽ mang lại tai hoạ.Trong một tinh bàn thì bao giờ cũng có những cung có vượng tinh chiếu và những cung có hung tinh chiếu. Các cung có vượng tinh chiếu nên nằm ở sơn hay hướng, nơi có cửa chính cửa phụ, những bộ phận quan trọng của căn nhà như phòng khách, phòng ngủ. Những cung có nhiều hung tinh chiếu nên nằm ở những phương vị tĩnh như vườn cây, nhà vệ sinh, nhà kho, nhà để xe…

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *