Home 2015 April 26 Ứng hợp giữa số mệnh và Phong Thuỷ

Ứng hợp giữa số mệnh và Phong Thuỷ

Ứng hợp giữa số mệnh và Phong Thuỷ

Phong Thuỷ có vai trò rất quan trọng chi phối vận mệnh con người, điều đó được ứng dụng rất cụ thể và phổ biến trong cuộc sống, không ai có thể phủ nhận.

Tuy nhiên số mệnh con người cũng có thể dự đoán trước được thông qua các môn mệnh học như Tử Vi hay Tử Bình, vậy liệu có một sợi dây vô hình ràng buộc giữa số mệnh và Phong Thuỷ – tức những yếu tố Địa mệnh góp phần cải sửa số mệnh ?

Thực tế qua xem xét Tử Vi và Phong Thủy cho nhiều người chúng tôi nhận thấy rằng, Tử Vi và Phong Thuỷ luôn có mối liên quan mật thiết với nhau. Nếu bản mệnh gia chủ tốt, hoặc tại những thời điểm vận mệnh tốt, nhất là lại hạn đến cung Điền trạch thì những việc như mua sắm, sửa chữa cải tạo nhà ở luôn gặp được may mắn, không cần xem xét mà vẫn kiếm được những nơi Phong Thuỷ tốt. Ngược lại, nếu bản mệnh xấu, cung Điền Trạch xấu, nhập hạn đến thời kỳ xấu thì cho dù có kiếm thấy Phong Thuỷ xem xét cũng luôn gặp phải những nơi Phong Thuỷ xấu, hoặc đến thời mà Trạch Vận bị suy thoái.

Sự vận dụng lý tưởng của người xem Phong Thuỷ là phải biết kết hợp giữa số mệnh của gia chủ, tức là “Phúc phần” của người đó với Phong Thủy nhà ở mộ phần để tìm ra nơi ở, nơi làm việc phù hợp. Vì vậy, người xưa nói rằng cho dù có tìm được huyệt tốt mà người chủ không có phúc phần được hưởng thì huyệt đó cũng không mang lại kết quả gì.

Kết hợp vận dụng Tử Vi , thông qua giải đoán số mệnh rồi xem xét cải biến Phong Thuỷ nhà ở nơi làm việc, nơi sinh sống là sự kết hợp lý tưởng góp phần cải biến vận mệnh, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho mọi người…

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *