Home 2016 March 14 Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ? Tại sao có những người xem đúng, người xem chưa đúng ?

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ? Tại sao có những người xem đúng, người xem chưa đúng ?

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ? Tại sao có những người xem đúng, người xem chưa đúng ?
Hỏi đáp

Các môn khoa học thần bí như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ đều lấy Dịch học – một siêu công thức làm cơ sở. Trải qua hàng ngàn năm tự khẳng định và hoàn thiện, nếu không đúng tất sẽ bị thời gian đào thải. Duy chỉ có điều những môn trên đều rất khó và ngày xưa chỉ có tầng lớp quý tộc mới nghiên cứu và thực hành ứng dụng, nó được truyền giữa các thế hệ như báu vật trong mỗi dòng tộc và không mấy khi tiết lộ ra ngoài. Cách thức truyền đạt chủ yếu là tâm truyền, không có giấy tờ, sách vở đầy đủ, qua thời gian thường bị sai lạc, mất mát, thậm chí có nhiều người còn giấu nghề gây nên sai lệch hoàn toàn.

Chính vì vậy, những môn trên vốn đã huyền bí lại càng trở nên huyền bí hơn, người xem được những môn này không nhiều và những người thực sự thông tuệ còn ít hơn nữa. Vì thế, nếu có trường hợp không chính xác thì chỉ có thể là do học thuật của người xem còn hạn chế, chưa thể lĩnh hội được lẽ huyền cơ của học thuật.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *