Home 2016 January 01 Tôi có nhu cầu nhất thiết phải xây dựng nhà nhưng năm nay lại phạm tuổi Kim Lâu, vậy có cách nào hoá giải?

Tôi có nhu cầu nhất thiết phải xây dựng nhà nhưng năm nay lại phạm tuổi Kim Lâu, vậy có cách nào hoá giải?

Tôi có nhu cầu nhất thiết phải xây dựng nhà nhưng năm nay lại phạm tuổi Kim Lâu, vậy có cách nào hoá giải?
Hỏi đáp

Trong thực tế nhu cầu nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của con người là ăn – mặc – ở. Nhiều người không thể trì hoãn việc xây nhà hoặc tu sửa nhà ở những thời điểm nhất định. Để hoá giải thường người ta chọn cách dùng người khác đứng tên thay thế. Có nghĩa là chọn một người có bản mệnh tương sinh với mình, không xung khắc hàng Can, hàng Chi. Rồi nhờ người đó đứng tên xây dựng và làm các thủ tục như : Động thổ, giao kèo và đứng tên hợp đồng xây dựng, nhập trạch ,… Chỉ đến khi kết thúc quá trnh xây dựng mới bàn giao lại cho chủ nhà.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *