Home 2016

Archive: 2016

Dùng thuyết Ngũ hành giải thích về hiện tượng “Được mùa sinh” trong Tử Vi

Trong thuật Tử Vi - môn thuật số xem về mệnh vận con người, chúng ta bắt gặp khái niệm "được mùa sinh". Đó chính là cách so sánh Ngũ Hành bản mệnh của đương số với tháng sinh. Nếu Ngũ Hành của bản mệnh được sinh vượng thì có nghĩa là đương số được mùa sinh, tức bản mệnh gia tăng phần tốt đẹp. Trái lại, nếu Ngũ
Đọc thêm

Pháp khí và ứng dụng trong Phong Thuỷ

Trong việc vận dụng lý thuyết của Phong Thuỷ vào thiết kế và bài trí nhà ở, văn phòng, cơ sở kinh doanh đặc biệt là bài trí nội thất, việc quan trọng nhất là hoá giải những cấm kỵ Phong Thuỷ phạm phải, tăng cường những nhân tố tốt theo đúng Phong Thuỷ để cải biến Trạch Vận nhà ở, đem lại điều may mắn.
Đọc thêm

Chọn con số may mắn cho mình – Phần I

Con người chỉ là một sản phẩm của vũ trụ, cùng tồn tại với tất cả các sự vật hiện tượng khác. Con người có vận mệnh, có lúc thịnh có lúc suy tuỳ thuộc và sự chi phối, tác động của vũ trụ, của thiên nhiên. Phong Thuỷ của nhà ở không phải lúc nào cũng bất biến mà giống như con người, nó cũng có vận mệnh, có lúc
Đọc thêm

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ?

Một môn khoa học chỉ được công nhận khi có các điều kiện sau đây : - Có những tiền đề được xác nhận là đúng đắn - Có những cơ chế suy luận và diễn dịch chính xác - Có thể biểu thị bằng các định lý và công thức tính toán Và quan trọng hơn cả là khẳng định được tính đúng đắn của mình qua thời gian và không gian.
Đọc thêm