Home 2017 March 10 Luận Phi Tinh – Thất Xích

Luận Phi Tinh – Thất Xích

Luận Phi Tinh – Thất Xích
Huyền Không

– 71 : Kim thuỷ đa tình đào hoa, ly hương xuất ngoại, tổn hại lục súc


– 72 : Khẩu thiệt thị phi hoả tai. đắc vận thì hợp thành Hoả tiên thiên lợi nhị hắc nên phát tài.


– 73 : Thương trưởng nam, bội nghĩa, thị phi, bệnh tật, quan phi


– 74 : Hại trưởng nữ, đao thương, bệnh thần kinh


– 75 : Nhiều bệnh bất an, tửu sắc phá tài


– 76 : Đao kiếm sát, tổn tài, sinh nhiều nữ


– 77 : Tổn tài, thị phi. Sinh vượng thì hỷ sự phát tài, sinh nhiều nữ


– 78 : Cầu tài danh đều lợi, nam nữ đa tình


– 79 : Tai nạn bệnh tâm khí, hại cho nữ nhỏ

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *