Home Chuyên đề Vận 8 luận giải

Vận 8 luận giải

Vận 8 (2004-2023) Luận giải

Sao Bát Bạch là sao nhập giữa, khí của nó là vượng khí có tác dụng mạnh nhất chi phối toàn bộ địa cầu. Bát Bạch là sao Cát tinh chủ phúc lộc nên nó chi phối vận Hạ Nguyên là vận tương đối tốt. Thiếu nam sẽ thông minh, năng động, thiếu nữ cũng trở nên hoạt bát, thông minh hơn. Không lợi cho người già và trung niên,
Đọc thêm