Home 2016 June 20 Kỵ cột đèn điện, cây to cổ thụ án ngữ ngay trước cửa, không tốt cho tài vận, nên di chuyển vị trí là tối ưu nhất

Kỵ cột đèn điện, cây to cổ thụ án ngữ ngay trước cửa, không tốt cho tài vận, nên di chuyển vị trí là tối ưu nhất

Kỵ cột đèn điện, cây to cổ thụ án ngữ ngay trước cửa, không tốt cho tài vận, nên di chuyển vị trí là tối ưu nhất

Kỵ cột đèn điện, cây to cổ thụ án ngữ ngay trước cửa, không tốt cho tài vận, nên di chuyển vị trí là tối ưu nhất. Trong trường hợp không di chuyển được. Với cột đèn điện, bạn nên dùng một chuông gió đồng treo ở cửa để hoá giải hung khí. Với cây to án ngữ, bạn nên dùng một đèn nhỏ màu đỏ treo ở cửa hoặc quấn vải đỏ ở gốc cây to.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *