Home 2017 January 06 Bếp kỵ đường đi đâm thẳng vào bếp, cửa đi chiếu thẳng vào bếp

Bếp kỵ đường đi đâm thẳng vào bếp, cửa đi chiếu thẳng vào bếp

Bếp kỵ đường đi đâm thẳng vào bếp, cửa đi chiếu thẳng vào bếp

Bếp kỵ đường đi đâm thẳng vào bếp, cửa đi chiếu thẳng vào bếp, hoặc bếp để ngay cạnh cửa đi. Trong những trường hợp này bếp bị xung khí hoặc tán khí rất bất lợi cho làm ăn. Phòng hao tốn tài lộc và gia trạch suy bại.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *