Home Uncategorized

Uncategorized

Đặt tên tốt theo thuật Phong thủy để cải tạo vận mệnh

Việc đặt tên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cái tên có vai trò ảnh hưởng rất quan trọng đến vận mệnh của cả đời người. Cái tên của mỗi người chính là một biểu tượng phản ánh chủ thể bản thân con người ấy. Tên luôn được dùng thường xuyên trong học tập, […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Xin Thầy giảng cho chúng con nghe về nghi thức làm lễ phóng sinh và ý nghĩa của phóng sinh.

Loài vật cũng trải nghiệm khổ đau. Đôi khi do si mê mà chúng không cảm nhận được điều này nhưng chúng vẫn trải nghiệm khổ đau. Vì vậy, khi thực hiện nghi lễ phóng sinh, hãy nghĩ về những người ta yêu quý nhất như cha mẹ, bạn bè. Quán tưởng rằng những người […]
Đọc thêm