Home Chuyên đề Nội thất phong thuỷ

Nội thất phong thuỷ

Sử dụng cây cối trong nội thất

Cây cối có tác dụng rất to lớn trong Phong Thuỷ. Đưa thiên nhiên vào môi trường nhà ở, điều hoà cảnh quan, môi trường sống là vô cùng cần thiết. Cây cối có tác dụng chính là đem lại Dưỡng khí, sinh khí vốn rất cần thiết trong Phong Thuỷ. Ngoài ra nó có tác dụng cân bằng khí, điều hoá khí theo hướng tích cực. Có
Đọc thêm