Home 2016 September 26 Cổng cửa không nên đối diện ngay với cửa sau chủ xuyên tâm sát tiền bạc khó tụ.

Cổng cửa không nên đối diện ngay với cửa sau chủ xuyên tâm sát tiền bạc khó tụ.

Cổng cửa không nên đối diện ngay với cửa sau chủ xuyên tâm sát tiền bạc khó tụ.

Cổng cửa không nên đối diện ngay với cửa, cửa trước và cửa sau thông nhau. Nhà có các cửa thông nhau trên một trục thẳng trước sau chủ về  khí vận hành xuyên tâm sát, tiền bạc khó tụ, nhà cửa bất an, gia đạo không yên ổn.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *