Home 2017 February 13 Kỵ phía trước và sau nhà trồng nhiều cây có tính âm có nhiều rễ như cây si, cây leo hoặc cây có củ lớn, các loại cây lá nhọn có nhiều sát khí như xương rồng.

Kỵ phía trước và sau nhà trồng nhiều cây có tính âm có nhiều rễ như cây si, cây leo hoặc cây có củ lớn, các loại cây lá nhọn có nhiều sát khí như xương rồng.

Kỵ phía trước và sau nhà trồng nhiều cây có tính âm có nhiều rễ như cây si, cây leo hoặc cây có củ lớn, các loại cây lá nhọn có nhiều sát khí như xương rồng.

Kỵ phía trước và sau nhà trồng nhiều cây có tính âm có nhiều rễ như cây si, cây leo hoặc cây có củ lớn, các loại cây lá nhọn có nhiều sát khí như xương rồng. Nên trồng những cây có dương khí mạnh ở trong chậu như cây trúc, cây kim tiền, tránh trồng cây to trực tiếp dưới đất và có tán lá quá rộng.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *