Home 2015 July

Archive: July 2015

Phân tích Phong Thuỷ – Ví dụ 1 – Nhà Toạ Tí Hướng Ngọ vận 7 lập

Những ví dụ trong thực tế khảo sát xem xét Phong Thủy sẽ giúp cho bạn đọc rất hữu ích trong việc tìm hiểu, ứng dụng sự tác động của Phong Thuỷ đến môi trường nhà ở. Việc luận đoán là khó nhất, đòi hỏi rất nhiều thực tế kinh nghiệm và căn cơ lý thuyết sâu sắc. Cửa chính phía trước có hồ lớn, nước không được thanh
Đọc thêm