Home 2016 January 19 Phía trước nơi ngồi làm việc không nên quá gần tường, như vậy khí sẽ không thể vận chuyển lưu thông, làm cho ý thức tinh thần bất an ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Phía trước nơi ngồi làm việc không nên quá gần tường, như vậy khí sẽ không thể vận chuyển lưu thông, làm cho ý thức tinh thần bất an ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Phía trước nơi ngồi làm việc không nên quá gần tường, như vậy khí sẽ không thể vận chuyển lưu thông, làm cho ý thức tinh thần bất an ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Phía trước nơi ngồi làm việc không nên quá gần tường, như vậy khí sẽ không thể vận chuyển lưu thông, làm cho ý thức tinh thần bất an ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Trước mặt còn chủ về minh đường nơi phát sinh tài lộc nên nếu bị che chắn thì bạn sẽ gặp khó trong kinh doanh. Nên treo một bức tranh phong cảnh có nội dung thoáng đãng như bầu trời hoặc hồ nước để hoá giải.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *