Home 2017 June 03 Câu hỏi: Chúng con được dạy rằng cúng gia tiên cách thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết sẽ làm họ dính mắc với ta. Trong khi văn hóa bản địa và truyền thống tâm linh của Việt nam phải thờ cúng gia

Câu hỏi: Chúng con được dạy rằng cúng gia tiên cách thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết sẽ làm họ dính mắc với ta. Trong khi văn hóa bản địa và truyền thống tâm linh của Việt nam phải thờ cúng gia tiên vào các ngày lễ trọng, ngày giỗ. Vậy xin Ngài cho con lời khuyên con nên làm thế nào tốt nhất để không làm sai trái và tạo nghiệp bất hiếu với truyền thống mà vẫn giúp được gia tiên.

Câu hỏi: Chúng con được dạy rằng cúng gia tiên cách thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết sẽ làm họ dính mắc với ta. Trong khi văn hóa bản địa và truyền thống tâm linh của Việt nam phải thờ cúng gia tiên vào các ngày lễ trọng, ngày giỗ. Vậy xin Ngài cho con lời khuyên con nên làm thế nào tốt nhất để không làm sai trái và tạo nghiệp bất hiếu với truyền thống mà vẫn giúp được gia tiên.

Thực sự truyền thống thờ cúng tổ tiên không có gì là sai trái cả và không đi ngược lại những điều mà Phật đã giảng dạy nếu các con xem họ như là những vị hộ pháp hoặc những người có thể bảo vệ che chở cho mình tương tự như Tam Căn trong Phật giáo Tây tạng: Bổn sư, Bổn tôn và các Daka, Dakini. Quan trọng là các con không được quy y với họ, không xem họ như là nơi nương tựa tối thượng của mình vì họ vẫn còn là những chúng sinh trong cõi luân hồi.

Nhân câu hỏi này, thầy muốn kể thêm một câu chuyện nói về tâm thành kính khi cúng dường. Câu chuyện về đức Milarepa. Có một lần khi Ngài đang ẩn tu trên ngọn núi cao, một cơn bão tuyết rất lớn khiến tất cả các con đường đều tắc nghẽn trong sáu tháng. Các đệ tử của Ngài không thể nào mang đồ ăn, thức uống cho Ngài được. Các đệ tử rất lo lắng và nghĩ rằng Ngài sẽ chết vì không thể nào sống trong một hoàn cảnh không thức ăn, không nước uống như vậy trong sáu tháng được. Suốt thời gian đó, hàng tuần các đệ tử của Ngài đều cúng dường thực phẩm cho Ngài trong tâm thức. Sau sáu tháng, họ tìm thấy Ngài vẫn còn sống trong động. Các đệ tử hỏi Ngài và được biết có lúc các vị Daka, Dakini mang thức ăn tới cho Ngài, lại có những lúc Ngài không biết tại sao Ngài cảm thấy no mặc dù không hề có gì để ăn. Các đệ tử hỏi Ngài xem thời gian đó xảy ra vào lúc nào. Khi được trả lời thì họ thấy trùng hợp với những ngày họ cúng dường thực phẩm tới Ngài. Do tâm thức của đức Milarepa và các đệ tử đã được kết nối bằng tình yêu thương mà Ngài đã nhận được tất cả những phẩm vật cúng dường. Thế nên Thầy muốn dạy các con một điều: tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh là vô cùng quan trọng và vô cùng hữu hiệu.

Nếu chúng ta cúng dường hoặc hồi hướng công đức bằng tình yêu thương chân thật một cách vô điều kiện, không nghĩ đến bản thân mình thì sẽ kết nối được với tâm của tất cả chúng sinh. Họ sẽ nhận được nhiều lợi lạc, cũng như phá được tâm chấp ngã để sinh vào những cõi cao hơn và sau đó là đạt đến giác ngộ giải thoát. Tình yêu thương giống như một thứ mà các nhà khoa học nói đến, đó là một chất hóa học đặc biệt trong bộ não của chúng ta (endorphin) được sản sinh ra khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc và Thầy cho rằng đó chính là tình yêu thương, là tâm Bồ Đề mà chư Phật đã dạy cho chúng ta. Và khoa học cũng đồng ý như vậy.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *