Home 2017 June 03 Câu hỏi: Có những tôn giáo tin rằng nếu kiếp này làm người thì kiếp sau họ cũng sẽ vẫn là người chứ không thể bị đọa xuống những cõi thấp hơn. Một người đi theo niềm tin vào tôn giáo đó

Câu hỏi: Có những tôn giáo tin rằng nếu kiếp này làm người thì kiếp sau họ cũng sẽ vẫn là người chứ không thể bị đọa xuống những cõi thấp hơn. Một người đi theo niềm tin vào tôn giáo đó và thực hành theo tôn giáo đó thì kiếp sau họ có bị đọa xuống những cõi thấp hơn hay không, dưới cái nhìn của đạo Phật? Nếu có trường hợp như vậy thì tâm thức kiếp sau của họ sẽ như thế nào vì theo tôn giáo của họ thì họ vẫn là người, nhưng theo đạo Phật thì họ có thể là ngạ quỷ, súc sinh.v.v

Câu hỏi: Có những tôn giáo tin rằng nếu kiếp này làm người thì kiếp sau họ cũng sẽ vẫn là người chứ không thể bị đọa xuống những cõi thấp hơn. Một người đi theo niềm tin vào tôn giáo đó và thực hành theo tôn giáo đó thì kiếp sau họ có bị đọa xuống những cõi thấp hơn hay không, dưới cái nhìn của đạo Phật? Nếu có trường hợp như vậy thì tâm thức kiếp sau của họ sẽ như thế nào vì theo tôn giáo của họ thì họ vẫn là người, nhưng theo đạo Phật thì họ có thể là ngạ quỷ, súc sinh.v.v

Chúng ta làm người trong kiếp này nhưng không có gì bảo đảm là sẽ được làm người trong kiếp sau. Chúng ta có thể tái sinh vào bất cứ một cõi nào trong sáu cõi luân hồi, tuỳ theo nghiệp báo. Chúng ta đầu thai vào đâu là do tâm thức của mình. Đức Phật đã dạy 84000 pháp môn khác nhau vì Đức Phật muốn truyền dạy cho chúng ta những phương pháp đối trị với từng loại tâm ô nhiễm khác nhau. Chúng sinh có rất nhiều hình tướng khác nhau: từ những con côn trùng bé nhỏ cho tới những con vật to lớn và cũng có cả những chúng sinh được sinh ra mà không có sắc thân do nghiệp báo của họ.

Điều quan trọng ta cần hiểu rằng không nên phân biệt tâm ta và tâm chúng sinh. Tâm của chúng ta và tâm của họ là giống nhau, đều có những tâm thức ô nhiễm ảnh hưởng đến sự tái sinh. Do nghiệp báo mà chúng sinh sẽ phải đọa lạc hay đầu thai vào những hoàn cảnh khác nhau. Thật vô cùng hy hữu và hiếm quý khi được sinh trở lại vào cõi người. Để được trở lại thành người, trong quá khứ chúng ta đã thực hành sáu hạnh Ba la mật rất tinh tấn. Nhưng nếu không có tâm từ bi, không có tình yêu thương thì chúng ta cũng không thể nào trở thành người được.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *