Home 2017 June 03 Câu hỏi: Con là Phật tử nhưng người thân chưa tin vào Phật pháp. Con phải làm gì để gia đình con nương vào tam bảo?

Câu hỏi: Con là Phật tử nhưng người thân chưa tin vào Phật pháp. Con phải làm gì để gia đình con nương vào tam bảo?

Câu hỏi: Con là Phật tử nhưng người thân chưa tin vào Phật pháp. Con phải làm gì để gia đình con nương vào tam bảo?

Điều đầu tiên là ta phải phát khởi tâm từ bi yêu thương đối với người thân của mình vì họ còn vô minh, không hiểu được nhân quả nên sẽ phải chịu đau khổ trong kiếp tương lai. Bên cạnh việc phát tâm từ bi, ta nên tụng chú Tara hoặc chú của đức Quán Thế Âm thì từ từ người thân của ta sẽ chuyển hóa một cách rất tự nhiên. Quan trọng là ta không được phát khởi tâm giận dữ đối với họ.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *